Motivation

MADE FOR MORE / GEMAAK VIR MEER

GEMAAK VIR MEER

God wants spiritual fruit – NOT religious nuts!

As jy eendag by die hemelse poorte aankom, gaan God nie vir jou vra;

 • Aan watter kerk het jy behoort nie?
 • Hoeveel maal het jy die Bybel deurgelees nie?
 • Hoeveel maal per dag het jy gebid nie?
 • Hoe gereeld het jy gevas nie?
 • Wie het jy geken nie?
 • Wat het jy vir die kerk gegee nie?
 • Waar het jy gebly nie?
 • Hoe oulik was jou kinders / kleinkinders nie?

Dalk sal Hy die volgende vrae vra;

 • Ken ek jou?
 • Weet jy wie is ek?
 • Het jy my gevolg? OF moes ek jou volg?

Iemand het gesê die een is ook ‘n moontlikheid;

“Why did you settle for so little while I intended you to be so much?”

Dis vir my so “awesome” om te sien hoe die Gees van God dieselfde dinge op mense se harte lê. Presies dieselfde storie het die Gees ook gegee om in my Nuwejaarsboodskap op die Lewe Lig Fanpage te deel. Luister nou na hierdie een en begin verstaan dat jy nie ‘n hoender is nie maar wel ‘n arend!

JY IS SOVEEL MEER AS WAT JY KAN DINK EN AS WAT MENSE JOU MAAK GLO HET!

JY IS NIE ‘N HOENDER NIE! JY IS ‘N AREND!

SOAR LIKE AN EAGLE! / SWEEF SOOS ‘N AREND!

MADE FOR MORE

God wants spiritual fruit – NOT religious nuts!

I am quite sure that when we arrive one-day at the heavenly gates, God will definitely not ask us;

 • To which church did you belong?
 • How many times did you read through the Bible?
 • How many times a day did you pray?
 • How often did you fast?
 • Who did you know?
 • What did you give to the church?
 • Where did you stay?
 • How cute were your children / grandchildren?

Perhaps He will ask the following questions;

 • Do I know you?
 • Do you know who I am?
 • Did you follow me? OR Did I have to follow you?

Someone said this one might most probably be one, that we’re going to be asked;
“Why did you settle for so little while I intended you to be so much?”

It’s so “awesome” for me to see the Spirit of God at work in the same way, at the same time in different people. As though He is trying to get our attention in a variety of ways. In my New Year’s message the Spirit impress the story of the eagle in the chicken-coop very strongly on my heart so I’ve shared it on our Life Light Fanpage on Facebook. Now, listen to this one above and I pray that you may start to realise that you are not a chicken but an eagle!

YOU ARE SO MUCH MORE THAN WHAT YOU ARE CURRENTLY THINKING OF YOURSELF

AND WHAT PEOPLE HAVE MADE YOU, TO BELIEVE ABOUT YOURSELF!

YOU ARE AN EAGLE NOT A CHICKEN!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s