Adventure, General

Noodhulptas / Firstaidkit 2019

Jou Noodhulptas vir 2019

Jou vreugde-noodhulpkis vir 2019!

By geleentheid loop ek in ‘n ou vriend vas en soos dit nou maar die gewoonte is, vra ek; “en hoe gaan dit met jou?” So met ‘n frons op die voorkop, ‘n diep beswaarde gesigsuitdrukking en ‘n amperse snik in die stem het hy gesê; “Goed dankie man.” Sonder dat ek myself kon help sê ek toe vir hom; “Boeta jy moet net jou gesig daarvan in kennis stel!”

“Gratitude can transform common days into thanksgiving, turn routine jobs into joy, and change ordinary opportunities into blessings.” William Arthur Ward

Verlede week, het ek vir die eerste keer die jaar, weer daardie klein witballetjie met die lang stokke loop aanjaag in die rigting van die gaatjie. Soos ek in die dagstukkie van Vrydag gesê het, het ek en myself voor die tyd ‘n ernstige spanpraatjie gehad met Pappa, Jesus en die Heilige Gees. Die praat het voor die speel begin en die heeltyd met die speel aangehou. Dis asof Pappa Vader so speel, speel vir my die vreugde resep vir die jaar wat voorlê aangegee het. Hier volg die bestanddele wat jy in jou vreugde noodhulpkis vir 2019 moet pak;  

Vreugdesalf. 

Omdat ek geweet het dat ek ‘n jaar laas Gholf gespeel het, het ek besluit  om dit net te geniet. Daar was nie ‘n manier dat ek daaraan kon dink om ‘n goeie telling te speel nie. Ek het geweet ek gaan soms kruppel houe  speel, soms goeie houe, soms in die skoonveld wees en dan soms in die  rof! Ongeag daarvan het ek besluit om elke oomblik net voluit te geniet.

Vinnig-Vergewepleisters. 

In die verlede kon ek baie hard wees op myself en ish … dan het ek myself  darem lekker pakslae gegee in die kop. Voordat ek begin speel het,  het ek  besef dat ek foute gaan maak wat my soms in die moeilikheid  gaan laat  beland. Daarom het ek vooraf gekies om myself sommer byvoorbaat te  vergewe en ruimte te laat vir al die foute wat ek nog gaan maak.

Feesvier-sjampanje. 

So dikwels  onthou ons, ons brou-houe so lank dat ons vergeet om die  groot-skote te “vier”. Dit is so interressant dat wanneer ons die groot-skote begin  vier, dan ontdek ons dat hulle baie meer en beter was as die brou-houe. As ek en jy op die oorwinnings in ons lewens begin fokus en die hier en daarse vrot-foute oorsien begin ons om al hoe meer geluk te ervaar.

Gou-vergeet-uitveërs. 

Ons gaan foute in 2019 maak, maar die wonder van God se liefde is dat Hy ons alreeds vir ALLES vergewe het. Leer die les wat jy moet uit elke fout, kyk vorentoe en fokus op die volgende hou. Jy kan nie ‘n groot-skoot  slaan terwyl jy nog aan die vorige brou-hou dink nie. Kry die kwaad en skuldgevoelens uit jou kop en gebruik jou krag, tyd en energie om op die volgende groot-skoot te fokus.

Vaste-fokus-kompas. 

Van die afslaan af het ek net op een ding gefokus en dit was om daardie ronde balletjie in die gaatjie by die pen te kry. Waarop jy in 2019 gaan  fokus gaan bepaal waar jy gaan uitkom. Hoe wil jy as mens lyk aan die  einde van 2019? Hoe moet die mense en die dinge rondom jou lyk? Gaan hoor by God wat Hy vir jou droom want dit is ALTYD soveel beter en groter as waaraan ek en jy kan dink.

Een-hou-op-‘n-slag geduld sakke. 

Om my doelwit te bereik moet ek aanvaar dat dit tyd, geduld, konsentrasie en harde werk gaan vat. Ek kan nie verwag ek moet sommer van die bof van ‘n laaang gat, die bal in die gat slaan nie. My doel moet met elke hou wees om net al nader aan die gaatjie te kom. So, ek weet waarheen is ek op pad maar fokus voluit eers op elke hou. Soos iemand geseê het, “we must learn to fail forward!”

Positiewe-mede-spelers. 

Daar is niks wat my meer en beter motiveer in die lewe as iemand wat in my glo, my motiveer en my uitdaag nie. Sorg dat jy motiveerders en  uitdagers rondom jou het. Jou  sukses vir 2019 gaan grootliks bepaal word  deur die mense wat jy rondom  jou gaan toelaat. ONTHOU – die voëls saam  met wie jy vlieg gaan jou  hoogte bepaal. Meng jy met die hoenders is die  hoenderhok jou voorland.  Meng jy met die arende dan is die hoë  ruimtes jou bestemming.

Stop en geniet-sappies. 

So in my soek na my bal het ek toe byna op ‘n mamma kiewiet se eiertjies  getrap. Was die vrou nou darem ontstoke met my? Met ‘n vreeeslike  geskreeu en baie  aggressiewe  houding het sy my kant toe gekom  en toe moes ek begin koes vir haar lugaanvalle. Die Skrifgedeelte van  hoe God  ons, soos ‘n mamma hen onder Sy vlerke beskerm het ewe  skielik net weer nuwe betekenis vir my gekry.

Ook-dit-gaan-verby-geloofs-tablette.  

Geniet elke oomblik van jou 2019 reis, die groot-skote en die brou-houe.  Want dit is juis die brou-houe wat maak dat ons die groot-skote  soveel  meer waardeer. Die lewe is te kort om te lank stil te staan by die verlede  se brou-houe en ook te kort om die groot-skote vir altyd te wil onthou.  Slaan en geniet nou jou volgende hou want ALLES KAN IN ‘N  OOGWINK  VERANDER!

Geniet-die-omgewing-verbande. 

Dikwels mik ons vir die skoonvelde van die lewe maar dan land ons in die rof. Soms in die sandgate. Soms in die water. Maar as jy net mooi kyk en vergeet van die hou, wat jou daar laat beland het, dan besef ‘n mens dat daar soveel mooi is in elke plek waar ons in 2019 gaan land. Soek na die mooi in elke plek en elke mens wat deel is van jou Gholfspel van die lewe.

GENIET DIT!


Your Joy Firstaidkit for 2019

Your Firstaid kit for 2019

The other day I ran into a friend of mine. I was so glad to see him and as custom is, I asked “and how are you keeping?” With a frown on his forehead, a painful expression on his face, (as though someone was pinching him somewhere), and a dejected look he replied; “Thank you Bro – it’s going really well man.” Without thinking twice I said; “I’m so glad to hear it, but you have to inform your face about it!”

“Gratitude can transform common days into thanksgiving, turn routine into joy, and change ordinary opportunities into blessings.” William Arthur Ward

Last week, I had the wonderful privilege, to motivate a small little white balI around the Golf course, with long clubs to move in the general direction of the flagstick. Before we started out, me, myself, and I had a teamtalk with Dad, Jesus and the Holy Spirit. The talk started before the game and kept on going right through te game. While we were playing and talking, I realised there are some wonderful comparisons between playing Golf and life’s playing field. Here are the vital ingredients you need to pack in your 2019 JOY first-aid kit;

Joy Balm.

Knowing that I played golf more than a year ago, I decided to just go out there and enjoy it. There was no way in the world that I could think of playing a good score. So, I knew I would sometimes play crappy shots, sometimes good shots, sometimes I would be on the fairway and sometimes in the rough! Regardless of that, I decided to just enjoy every shot and the moment.

Forgiveness bandaids

In the past, whilst playing Golf I could be very hard on myself and then I could batter myself with a few proper hook-punches to the head. Before I started to play, I realised that I was going to make some mistakes that would get me sometimes into serious trouble. That’s why I have chosen to forgive myself in advance and to leave enough room for all the mistakes that I was gong to make. The result? JOY!

Celebration champagne.

Most of the time our blunders and skew-shots are making us so mad that we completely forget to “celebrate” those big-beauties. It is so interesting that when we start celebrating those big-beauties in life, we tend to forget more and more about those skew-blunders. Then we also come to realise that there’s a whole lot more big-beauties than those skew-blunders. As soon as we begin to focus on the victories in our lives and start to see our mistakes as learning curves, we start to learn what it means to fail forward.

Soon-forget-erasers.

Making mistakes is part of being alive. As an elderly lady said to me: “If I wake up in the morning without any aches and pains I’m fearing that I might have died during the night.” To which I said; “Just goes to show that we can even be grateful for aches and pains cause they are reminders that we are still alive!” To the same extend, failures are learning and growing opportunities for 2019. The biggest mistake ons can make is not learning from your mistakes. The wonder of God’s love is that He has forgiven us already for ALL our mistakes. Don’t let the skew-blunders brew in your head, instead – focus on the next big-beauty you’re going to launch. Get the anger and guilt out of your head and use your power, time and energy to focus on what really matters.

Fixed-focus compass.

From my first Tee-shot I was focusing on just one thing – to get that tiny little white ball into the hole at the bottom of the flagstick. Boy oh boy and wasn’t it a challenge to get a little stubborn ball into that little hole? What you and I will be focussing on in 2019 will determine in which hole we will be ending up every now and then. How do you want to look like at the end of 2019? What do you want your life to look like at the end of 2019? I want to challenge you to get God as your personal couch and you’ll be surprised to learn how much more joy there is in the journey then.

One-step-at-a-time patience bags.

When asked, how he managed to conquer Everest, Edmund Hillary replied; “One step at a time!” To achieve the goal, of finishing every hole successfully I had to understand that it will take time, patience, concentration, perseverance, and hard work. To expect of myself to hit every ball from the Tee straight into the cup was complete insanity and totally unrealistic. I had to break my bigger goals down into smaller ones. So, I knew where I was going, but first had to focus on every shot to get me to my target as quick as possible.

Positive Playing-partners.

There is nothing in life that motivates me more than, people believing in me, people cheering me on, and people challenging me. Make sure you have enough cheerers, motivators and challengers around you. Remember, your success for 2019 will to a great extend be determined by the people you are gathering around you. REMEMBER – Birds of a feather, flock together. The birds you surround yourself with, will determine your flight experience as well as your cage. If you hang around with the chickens, the chicken coop and poor altitude will be your destination. If you flock with the eagles limitless altitude and freedom will be yours in 2019.

Stop and enjoy-refreshments.

One time whilst in search of my ball I almost stepped on a mommy Lapwing’s eggs. Man, was that little lady angry with me? With a frightening scream and very aggressive attitude she approached me and then I had to face her aerial strikes. The Scripture came to mind of how God is protecting us every day. Like a mother hen He will protects us under His wings. Only a mom and dad can understand that Lapwings commitment for her little one’s. To die for!

This will pass as well Faith tablets.

The secret to success in 2019 is to treasure and enjoy every moment of your 2019 trip, the big-beauties as well as those skew-blunder shots. Because it is precisely those skew-blunders that help us to appreciate the big-beauties so much more. Life is too short to either stand still for too long at our skew-blunders or to get hooked by the enchantment of our big-beauties. We are not there yet. Enjoy the moment, learn from it but move on cause EVERYTHING CAN CHANGE IN THE WINK OF AN EYE!

Enjoy the journey bandages.

Although I was aiming every time for the fairway, I many a time ended up in a different place. Sometimes in the rough, other times the sandy-bunkers, the water and even some very unexpected places (Someone’s roof). The sooner we forget about the bad shots and were it ended up and start to enjoy the beauty even in the most unexpected places. The better we will be able to experience the thrill in every moment and enjoy life. One day whilst visiting by eldest daughter in Switzerland, I walked down to the lake in -3 degrees temperature. As I was walking along I came across to girls swimming in the lake. I couldn’t believe my eyes! I walked up to them and asked; “Why are you doing it?” To which one replied; “Because I’m alive!” Go and ENJOY your journey through life.

ENJOY!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s