Travel

Aquatis: Verrassend mooi!

Kyk dis nou wraggies Kaapse geelperske-reënweer hier in Switzerland. Vir die week wat ek nou al hier is, het ek so in totaal, miskien, 1 dag sonskyn gehad. Ousus sê darem, dat dit nou nie heeltemal die normale weerpatrone is vir die tyd van die jaar nie. Seker maar Pappa Vader se manier om my jeukende voetjies en miere innie broek maar in die huis te hou, sodat daar ge-WERK kan word.

Sondag maak Ousus toe die voorstel dat ons so bietjie die Ysbere moet aandurf en na Aquatis  die grootste varswater akwarium in Europa toe moet gaan. “Halloooo, varswater visse” het ek so by myself gedink. Al waaraan ek kon dink was Karp, geelvis en babers! Wat ‘n absoluut fantastiese belewenis was dit toe nie. Ek heg hierby sommer vir jou so ‘n paar foto’s en video’s aan sodat jy kan deel in die “amazing” belewenis.

Dit het my maar net weer laat besef hoe absoluut fanasties God alles gemaak het. Iemand het eendag opgemerk dat ons meer weet van wat op die maan aangaan as wat onder die water op aarde aangaan. By geleentheid het ek saam met ‘n groep in Sodwana gaan duik en ek het ‘n “nubi-branch” (Klein slakkie) gesien en dit vir die duikinstrukteur gewys. Op die einde van die dag, nadat hulle die foto’s weggestuur het, het hulle agter gekom dat die spesifieke slakkie nog nie eers ‘n naam gehad het nie (benoem is nie). Hy het nou wel nie my naam gekry nie maar dit het my net weer laat besef dat daar so baie in God se skepping is, waarvan ons nog so niks weet nie.

Die hele storie word vertel, van die vorming van die aarde (skuif van tektoniese plate, tot standkoming van kontinente ens.) tot waar dit vandag is. Hulle het op ‘n fantastiese manier bv. spasie benut. Die boot video wat jy kan sien is ‘n boot wat teen die plafon onderstebo hang en wat dan in spieëls waarop jy loop, gereflekteer word as jy afkyk. Dis nou nogals ‘n vreemde belewenis om die boot hier onder jou te sien vaar.

In kort. Wat ‘n belewenis was dit nie om te sien hoe perfek God alles gemaak het, en nog steeds in stand hou nie. Ek dink Pappa Vader brand baie keer om ons net te bederf met so baie mooi dinge wat Hy gemaak het, waarvan ons nog nie eers alles weet nie.

GENIET DIT!


Aquatis: so surprising!

See, this is now typical, yellow-peachweather of the Western Cape in South Africa, here in Switzerland. For the past week that I’ve been here, I’ve had (maybe) a total of 1 day of sunshine. Fortunately, my eldest daughter told me that it is not quite the usual weather patterns for this time of year. Perhaps, it is Abba Father’s way of keeping my itchy feet and ants in the pants, in the house, so that I can do what I came here for – WORK!

On Sunday, my daughter made the suggestion that we should face the Polar bears and go to the largest freshwater aquarium in Europe. “I thought..” Halloooo, freshwater fish “. All that I could think of was Carp, Yellowfish, and Catfish! What an absolutely amazing experience it turned out to be. I’ve attached some photos and videos so that you can share in an “amazing” experience.

It just made me realize again how absolutely wonderful God made everything. Someone once remarked that we know more about what goes on, on the surface of the moon than under the waters of the earth. I once went diving with a group of Scuba divers in Sodwana in South Africa and I saw a “nubi branch” (Small Slug) which I showed to the dive instructor. At the end of our dive, after they have taken some photos of it, they’ve sent the photos away for identification of the species. Only to find that this specific slug wasn’t named as yet. It did not get my name, but it just comes to show and made me realize that there is so much in God’s creation, of which we aren’t aware of as yet.

On this tour through the Aquarium, the whole story of planet earth was being told. From the formation of the different parts of the earth (shifting of tectonic plates, to continent formation etc.) to where our planet is today. Very interestingly, they have used space in a fantastic way. The boat video you can see is a boat that was mounted on the ceiling which then gets reflected in the mirrors that you walk on. When you look down, it feels like you’re looking down from high above on the boat below. I must say, it’s quite a strange experience to see the boat way below you.

In short. What an experience it was to see how perfectly God made and maintains everything. I think  Abba Father yearns so many times, to spoil and surprise us with so many beautiful things which He has made, of which we aren’t yet aware of.

ENJOY!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s